Wednesday, September 01, 2004

Isolasjon eller opprør? (Haller, red.)

Isolasjon eller opprør? (Gyldendal ISBN 82-05-14001-4)1982. Redaktør Michael Haller.

I denne boken får man lengre artikler om husokkupasjon i Europa fra 80 tallet (for det meste) med enkelte historiske utdypninger bakover i tid, og andre former for ungdomsopprør. Selv om det skinner igjennom at boken er skrevet av akademikere, er boken svært leservennlig også for vanlige dødelige. Sissel Rønbeck skriver i forordet om forholdene i Bergen og siterer tekster av både Norrrske budeier og Gjennomslag. Etter det kan man fordype seg i hvordan opprørene oppsto og ikke minst hvordan staten og kapitalen klarte å kvele dem. En bok for alle oss som er opptatt av fred frihet og ikke minst yttringsfrihet. Anbefales herved.

Av Tore Stemland

No comments: