Wednesday, September 01, 2004

24 timers mennesker (Stein E. Johansen)

24 timers mennesker (Sosialantropologisk Institut, Universitetet i Trondheim, 1988) av Stein E. Johansen er en rapport han laget for NORAS-prosjektet "Undersøkelse av arbeidsløs ungdom i bymiljø".

De mere analytiske utredninger vil nok være mest av interesse for de som av faglige grunner leser dette verket. De fleste vil ha stort utbytte og ikke minst glede av å lese om punkens utvikling i Trondheim. Om dets arvtagere på UFFA, på DAF og andre steder.
Her er i tillegg analyser av flere av tekstene til Sex Pistols som på en meget fin måte er filtrert inn i teksten på en naturlig måte. Johansen har nå planer om å gi ut boken på nytt, og han skal vite at verden trenger denne boken.

Av Tore Stemland

No comments: