Wednesday, September 01, 2004

Annerledes (Per Solvang)

Bodø-tilknyttede Per Solvang har skrevet boken "Annerledes" (Aschehoug ISBN 82-03-22784-8) 2002, med undertittel "uten variasjon, ingen sivilisasjon". Boken er bygd opp som en tilnærmet selvbio-grafisk analyse av tema-ene bygdepunker, klassereisende og hårløs. For å belyse dette er han blant annet innom både Ambjørnsens Elling-triologi og amputasjons-sex.
Noen husker Solvang som sminket vokalist i Saltdalsbandet "Svartedauen" tidlig på 80-tallet, deretter like sminket i Bodøbandet "Rognan håndballag". Det gikk i "store pupper og deilige lår" og "Drep alle prestan og brenn alle kirkan". Provokasjons-punk av ypperste merke. Nordlandsposten (tidligere Bodø avis) lagde oppslag om en "bunnrekord i sjofelheter", og som ett trylleslag var Svartedauen et kjent navn i norsk punkverden.

Nå, over 20 år senere, er Solvang nesten like pønkete i sin tilnærming til virkeligheten. Siden sine vokalistdager er han blitt førsteamanuensis ved Sosiologisk institut ved Universitetet i Bergen, og knyttet til Stein Rokkans senter for flerfaglige samfunnsstudier (Det såkalte Rokkansentret)

I sin nyeste bok skriver Solvang så letfattelig at enhver har muligheten til å sette seg inn i grunnlegende sosiologiske teorier. Leseren merker knapt at han beveger seg vekk fra et biografisk ståsted og inn i teorien. Det er et av de store fortrinnene med boken. Den kan leses av "alle"; både ufaglærte og akademikere.

Legmannen vil kunne få innsyn i et univers som ellers er lukket av fremmedordenes hierarki i de fleste fagbøker. Samtidig har bokens historier en egenverdi som gjør boken
like levende som en meget god roman. Akademikerne på sin side vil her få førstehåndsopplysninger om avvik fra en stolt avviker med sterk akademisk bakgrunn. Fra en person som vet hva det vil si å være forsker og forskningsobjekt. En person som slites i to mellom tvil og tro om man vil.

Det er sterke historier som kommer fram i Solvangs bok. Her er først en ren selvbiografisk framstilling av å vokse opp som avviker i Saltdalen på 70- og 80- tallet, med de konsekvenser dette har. Senere går kapitlene over i nærmest sosialantropologisk vinkling der forfatteren ser nærmere på skolen, moter, amputasjonssex, velferds staten med mer.

Det er svært tydelig at Solvang har mye på hjertet. Nesten for mye, men han klarer på et mirakuløst vis å ha en usynlig rød tråd i alle sparkene, vinklingene og avstikkerne. Tråden er avvik i alle sine fascinerende avskygninger. Det groteske for noen, det vakre for andre.
Uten å røpe mer av bokens innhold, vil jeg si at dette er den viktigste boken som er kommet ut i Norge på svært mange år. I en flom av overflødige bøker er det en befrielse å få lese noe med innhold. En obligatorisk bok for alle. Fra frustrerte husmødre til akademikere til satanister og Jehovas vitner. Denne boken har noe til dere alle. Herved anbefalt på det varmeste..

Av Tore Stemland

No comments: