Wednesday, October 10, 2007

Tre grep om sannheten

Trygve MathiesenTre grep og sannheten. Norsk punk 1977-1980 (Vega forlag ISBN 978-82-8211-002-0) bok 27 sept 2007

Dette er 348 sider du ikke kan gå glipp av hvis du er interessert i Norsk musikkhistorie, rett og slett. Dette er ikke bare historien om pønkens inntog i Norge og dets første leveår her, det er også en stemningsrapport om Norsk rock i tidsrommet 1977-80, eller rettere sagt mangelen på rock. Boken er en tidsreise i konflikter, utgivelser og en ny vår for rocken i Norge, som i løpet av 70 årene hadde dødd helt ut, med noen få unntak i fra Trønderrockerne.

Boken er bygd opp igjennom at man ser nærmere på hva som skjedde i all hovedsak i Trondheim og Oslo år for år, men med etterkapitler i andre halvdel hvor man raskt får innblikk i hva som skjedde i resten av landet. kappitler om fanzine og vinyl utgivelser er med å gjøre boken til en nødvendighet for alle som vil vite røttene til 90% av dagens rock artister. Historien blir framstilt med innlevelse, samtidig som teksten krydderes av foto, avisutklipp og sitater. Det hele i en mer stilsikker utførelse som ligner en krysning av Jamie Reids illustrasjoner for Sex Pistols og de mer layout beviste fanzinene.

I det hele er dette en meget grundig bok som alle som interesserer seg for Norsk rock burde ha i bokhyllen, etter at den er lest fra perm til perm. For de helt spesielt interesserte så er det noen få ting man savner, og det er slike ting som en nærmere presentasjon av de få kassett utgivelsene fra tidsperioden. Likeså en nærmere gjennomgang og tydeliggjøring av forskjellen på Amerikansk pønk og den Engelske pønken som kom for alvor i 1977. Nå finnes det betydelig litteratur om dette på engelsk, men sett i ett norsk perspektiv hadde vært spennende. Nå lider ikke boken på noe vis under mangelen på disse så det er forståelig at Mathiesen har satt punktum der han har gjort det.

Noen linker av interesse; #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14

Av Tore Stemland

No comments: